Om du blir sjuk eller om olyckan är framme

Mindre skador

I varmt klimat kan även ett litet sår lätt bli infekterat. Håll det därför rent och luftigt. Skydda såret tillfälligt med plåster eller kompress. Dessvärre är dessa också en bra grogrund för bakterier och skall därför tas bort så snart såret slutat blöda.
Infekterade sår skall i första hand rengöras med rent / sterilt vatten. Om det ändå inte läker - sök läkare!

Skrubbsår
Rengör noga med tvål och rent vatten alternativt desinfektionsmedel. Lägg på en steril kompress.

Skärsår
kan du låta blöda en stund - det rengör såret. Spola sedan med sterilt eller rent rinnande vatten. Se till att få bort all smuts och främmande partiklar. Torka sårområdet torrt och tejpa ihop kanterna med sårtejp. Vid större skärskador - sök läkare!

Sticksår
Rengör såret noga med tvål, rent eller helst sterilt vatten, torka torrt. Sätt eventuellt på ett plåster.

Brännskador
Håll den skadade kroppsdelen under rinnande kallt vatten i åtminstone 15 minuter.
Om brännskadan är ytlig och har mindre utbredning än en handflata, bör du skydda såret med en steril kompress som kan sitta kvar i 4-5 dagar.
Sök däremot läkare om brännskadan är djup, större än en handflata eller om såret blir infekterat.
Barn som får feber i samband med en brännskada skall komma under läkarvård.
Stick inte hål på en brännblåsa.

Skavsår
skyddas med skavsårsplåster, t.ex. Compeed. Ett sådant kan användas även för att förebygga skavsår.

Stora sårskador
Tryck om möjligt ihop sårkanterna och stoppa sedan blödningen med ett tryckförband. Håll den skadade kroppsdelen högt. Sök läkare!Tandproblem

Att råka ut för problem med tänderna kan låta trivialt men vara nog så förargligt och kanske till och med äventyra hela resan.
Även mindre förändringar i lufttrycket kan ge tandvärk inte bara vid flygresan utan också i samband med sportdykning.
Tursamt nog är tandproblem inte livshotande. På korta resor räcker det oftast med att bara bita ihop och avvakta hemkomsten.

Ilningar; temperaturkänslig tand
Temperera kosten. Undvik sur mat och dryck. Var noggrann med tandrengöringen trots obehag.

Endast tandvärk
Avvakta till hemkomsten. Pröva värktabletter - se "reseapotek".

Tandvärk med feber, svullnad i käke eller slemhinna
Om möjligt kontakta din ordinarie tandläkare. Sök annars tandläkare på orten.

Tappade fyllningar
Avvakta hemkomsten. Använd eventuellt provisorisk tandcement (Cavit) som tillfällig fyllning.

Tappade kronor / bryggor
Avvakta hemkomsten. Använd eventuellt provisorisk tandcement (Cavit) för tillfällig fastsättning.

Delvis utslagen tand / tandskada
Sök tandläkare.

Helt utslagen tand
Det är bråttom att komma till behandling med en utslagen tand eftersom den är mycket känslig för uttorkning. Efter mer än 20 minuter i luften kan den vara svår att rädda.
Lägg - om möjligt - tanden i mjölk (obs ej filmjölk eller yoghurt) annars förvara den under tungan. Sök tandläkare snarast!Om du behöver söka sjukvård

I många länder får du räkna med att standarden ofta är sämre än vad du är van vid här hemma. Större eller privata sjukhus är ofta välutrustade och med duktig personal, men hygienen kan vara bristfällig. I städerna är sjukvården oftast - relativt sett - bättre än på landsbygden, men variationerna kan vara stora.
Om du behöver medicinsk vård kan personalen på resebyrån, hotellet eller eventuellt även ambassaden rekommendera en lämplig sjukvårdsinrättning.
Vid resa inom EU / EES kontaktar du först landets egen försäkringskassa för att få en hänvisning till godkänd vårdgivare. Har du det s.k. EU-kortet med dig, betalar du bara den patientavgift som gäller för landets egna medborgare. Har du inte kortet med dig, kan du be vårdgivaren eller landets motsvarighet till vår försäkringskassa kontakta Försäkringskassan i Sverige. Ett provisoriskt intyg kan då sändas till vårdgivaren.
Söker du privat vårdgivare, som inte är ansluten till försäkringskassan, får du betala hela kostnaden själv. I det läget kan det vara bra att ha en reseförsäkring som täcker utgifterna. Kontakta ditt försäkringsbolag innan mer omfattande sjukvård / transport påbörjas. Tänk på att du förmodligen också får betala dina vårdkostnader direkt på plats.
För att få ersättning för medicinsk behandling utomlands måste du ha behandlats av legitimerad medicinsk personal och kunna visa kvitto på kostnader samt läkarintyg eller journal som bör vara skrivna på engelska. Ersättning betalas av försäkringsbolaget i regel först efter hemkomsten.

Kom ihåg ...
•   Sök läkare första sjukdagen med tanke på läkarintyget.
•   Du måste träffa en läkare på plats för att intyget skall gälla. Konsultation över internet gäller inte som intyg för sjukdom.
•   Spara alla kvitton!


Injektioner / blodtransfusioner
Det förekommer att samma sprutor, kanyler eller operationsinstrument används till flera olika personer. Därför skall du se till att man använder engångsmaterial vid behandling. Av samma skäl bör man dessutom undvika operativa ingrepp om dessa inte är helt nödvändiga och kan göras på större sjukhus. I de allra flesta fall räcker blodersättningsmedel, men vid stora blödningar är blodtransfusion livräddande. Om möjligt skall blodet vara testat mot hepatit och hiv.

Mediciner
I många länder kan du fritt köpa mediciner som inte är godkända här hemma i Sverige. Konsultera därför läkare före inköp.
Om du inte vet exakt hur, när och för vad du skall använda mediciner - använd dem inte!
Om du får klåda, hudrodnad eller andningsbesvär som du tror kan bero på medicinen - konsultera läkare.

Vid allvarlig olycka - kontakta

EURO-Alarm
(om du är försäkrad i Europeiska)
Telefon:+46 770 456 919 / +46 770 456 920
Hemsida: erv.se

SOS International
Nitivej 6, DK-2000 Frederiksberg, Danmark.
Telefon: +45 70 10 50 50
E-mail: sos@sos.dk alternativ sos@sos.eu
Hemsida: sos.eu