Alkohol

Alkohol är mer lättillgänglig utomlands och konsumtionen blir av den anledningen många gånger större än här hemma. Öl eller vin blir dessutom lätt ett alternativ till mineralvatten för att ersätta vätskeförlusten.


Alkohol ...
  • och värme kan vara en farlig kombination.
  • och trafik, bad och båtliv utgör en mycket stor olycksrisk.
  • och bilkörning kan medföra både fängelse och skadestånd.
  • kan medföra en ökad risk för sexuella övergrepp med därtill efterföljande psykiska problem, könssjukdomar och kanske t.o.m. hiv.
  • gör dig ouppmärksam och ökar risken för att råka ut för olyckor, stölder och överfall.
  • tillsammans med vissa mediciner kan vara farligt.
Dina försäkringar gäller dessutom inte om du druckit alkohol i samband med en olycka. Den som begår ett trafikonykterhetsbrott utomlands kan även riskera att få sitt svenska körkort indraget.