Skydd mot mygg och andra insekter

Klädsel
Välj ljus klädsel. Använd långärmat och långbyxor. Spraya eventuellt kläderna med insektsmedel innehållande permetrin.


Insektsmedel
Spray, roll-on eller stift är viktiga för att täcka hudområden som inte skyddas av kläder t.ex. händer, fötter, ansikte och hals. Undvik dock händer och områden nära ögon och munnen på de minsta barnen.
Svettning och bad gör att medlen kan behöva strykas / sprayas på flera gånger per dag (se fabrikantens anvisningar).
Vuxna och barn har i regel ett mycket bra skydd under flera timmar med ett preparat innehållande en DEET-halt runt 20%.

Ett s.k. "knock-down-spray" mot mygg kan med fördel användas i bostaden under kvällen och före sänggåendet.


Val av boende
Luftkonditionerade rum, myggnät för fönster och dörrar minskar risken för mygg inne i bostaden.


Impregnerat myggnät
över sängen skyddar mycket effektivt mot malaria och andra insektsöverförda sjukdomar och är därför ett bra komplement till annan malariaprofylax. Myggnät kan du köpa på de flesta vaccinationsmottagningar och du kan då i regel välja mellan enkel- eller dubbelsängsstorlek.

Nätet skall förstås vara helt och riggas upp så luftigt som möjligt för att undvika hudkontakt. Stoppa in det under madrassen så att inte insekter tar sig in i glipor mellan nät och madrass.

Tvätta inte nätet eftersom impregneringsmedlets effekt då minskar. Dessutom kan medlet komma ut i vattendrag med risk för miljöpåverkan. Impregneringsmedlet är dock ofarligt för däggdjur och därmed också människor.

Medlets aktivitet är ofta fullgott i upp till ett års användning av nätet. Förpackat håller det längre (se fabrikantens anvisningar).
Det finns medel för reimpregnering av nätet, dock inte i Sverige. Utomlands kan man försöka få tag i Peripel 55 (Permetrin) eller K-Othrine 25 (Deltametrin).

Om du inte kommer att använda nätet mer skall det lämnas till en sopstation som miljöfarligt avfall eller brännas.