Vattenrening

I många tropiska länder är dricksvattnet ofta för lite eller inte alls klorerat. Därför skall du inte använda det till tandborstning, än mindre till att dricka.
De flesta resenärer har tillgång till buteljerat vatten och behöver därför själva inte tänka på någon speciell vattenrening.
Kommer du att leva lite mer äventyrligt långt utanför civilisationen kan läget bli annorlunda. Har du då inte tillgång till rent vatten så måste detta behandlas. Det kan framför allt göras genom kokning alternativt keramisk filtrering och / eller kemisk behandling.

Förutsättningen är dock att du från början har tillgång till någorlunda klart vatten. Om inte måste du först grovfiltrera vattnet eller låta detta sedimentera.

Grovfiltrera
enklast med hjälp av ett eller dubbla kaffefilter (bra att ha med). Ett tätt tyg, t.ex. jeanstyg, kan också fungera.

Sedimentering
lämpar sig bäst om vattnet innehåller tyngre partiklar som t.ex. sand. Låt vattnet stå orört under några timmar i en flaska, hink etc så sjunker partiklarna till botten. Ju högre och smalare kärl du använder desto fortare klarnar vattnet.

Det grovfiltrerade eller sedimenterade vattnet görs sedan drickbart antingen genom

  • kokning
  • keramisk filtrering
  • kemisk behandling
  • keramisk filtrering och kemisk behandling


Kokning
är det absolut mest effektiva sättet att oskadliggöra smittsamma ämnen. Oftast räcker det med att vattnet kokar upp. Vill du vara helt säker, så låt det koka någon minut och sedan svalna. Smaksätt eventuellt med lite salt och citron.
På höga höjder kokar vattnet vid lägre temperatur och då måste koktiden förlängas något. På höjder över ca 4.000 meter räcker det dock med en koktid om ca 5 minuter.


Keramisk filtrering
Porstorleken i keramiska filter varierar, men är i regel så liten att parasiter och bakterier avskiljs effektivt. Virus kan dock vara mindre än porstorleken och avskiljs därför inte alltid. Beroende på filterkvalitén bör därför - i vissa fall - det filtrerade vattnet också efterbehandlas kemiskt.

Keramiska filter finns i olika storlekar och säljs i välsorterade sport- och fritidsbutiker.


Kemisk behandling

Innan vattnet behandlas kemiskt, bör du alltid försöka filtrera det t.ex. genom ett kaffefilter, tygstycke eller liknande. Bäst är dock ett keramiskt filter.

Jodtabletter (t.ex. Potable Aqua som även finns utomlands) är effektiva, men bör inte användas av barn eller gravida och inte heller av personer som har någon sköldkörtelsjukdom.

Klorin (4-6%) t.ex. tvättklorin är lätt att få tag på, men ett sämre alternativ till tabletterna ovan.
Fyll en plastflaska med klart, ljummet vatten och tillsätt 2 droppar per liter vatten. Skaka ordentligt och låt stå i åtminstone 30 minuter. Du skall kunna känna en svag klorindoft - om inte, upprepa doseringen och låt stå ytterligare 30 minuter.
Om vattnet är kallt eller lite grumligt, tillsätt istället fyra droppar klorin per liter vatten.


Förvaring
Kokt vatten skall förvaras svalt i rena, väl tillslutna kärl. Kom ihåg att en gång kokt, avkylt vatten kan bli förorenat igen. Lite luft i flaskan tar bort den fadda smaken. Saknas kylskåp kan kokt vatten förvaras i rumstemperatur under kortare tid.
Förpackningar med desinfektionstabletter skall hållas förslutna så att tabletterna inte blir fuktiga eller exponeras för luft - detta reducerar deras effekt.