VaccUp !


Släng alla gamla vaccinationskort och
samla dina vaccinationer i VaccUp!

I VaccUp! kan du ...

  • lägga till egna anteckningar om tidigare och kommande vaccinationer.
  • se utförda och planerade vaccinationer om du vaccinerat dig genom en mottagning som använder den nationella vaccinationsjournalen RiksVaccin*, Enkelt och effektivt!
  • se ditt barns vaccinationer (endast om du är registrerad målsman i RiksVaccin*). Kontakta din vaccinationsmottagning för hjälp med detta!
    Ännu kan du inte se barnets BVC-vaccinationer, men vi hoppas kunna presentera dessa inom en snar framtid!
 

I VaccUp! kan du dessutom  ...

  • få professionella vaccinationsråd till världens länder
 

VaccUp! ...

kostar 25 kr inkl moms och tjänsten gäller under ett helt år. Vill du göra uppehåll och använda VaccUp! ett annat år framåt i tiden, så finns naturligtvis alla dina vaccinationsuppgifter alltid kvar.

I VaccUp! lagras och hanteras dina personuppgifter enligt PUL (personuppgiftslagen) och inloggning sker med MobiltBankID / BankID vilket innebär att dina uppgifter är väl skyddade.

Önskar du ett kostnadsfritt journalutdrag måste du vända dig till de mottagningar som du vaccinerat dig genom. Medtag legitimation vid ett personligt besök! Av sekretesskäl får vaccinationsuppgifter inte lämnas via telefon, email etc.

VaccUp! är en tjänst framtagen av VaccinationsGuiden i Sverige AB


Skaffa VaccUp! här!* RiksVaccin är en nationell vaccinationsjournal som används av flera mottagningar i Sverige. Journalen möjliggör för vaccinatören att med ditt medgivande se vad du fått på andra mottagningar som använder journalen. Vi jobbar dessutom kontinuerligt för en ännu mer komplett presentation av alla dina vaccinationer givna i Sverige.