Reseapotek

Innehållet i ett reseapotek varierar och beror inte bara på ditt hälsotillstånd och vilka länder du kommer att besöka. Stor betydelse har även tiden i landet, tidpunkten på året, om du besöker städer, turistorter eller landsbygd där det kan vara svårt att få tag på medicinska preparat.
I många tropiska länder är tillgången på steril sjukvårdsmateriel mycket begränsad. Vid längre tids vistelse i dessa länder kan det vara klokt att ta med egna sterila sprutor och spetsar i händelse av att man hamnar i en akut, behandlingskrävande situation.

Kontrollen av medicinska preparat är ofta helt annorlunda än den vi är van vid här hemma. Läkemedel som på grund av biverkningar inte är tillåtna här i Sverige kan köpas fritt i många länder. Det är därför klokt att ha med sig eventuella mediciner hemifrån. Skulle du ändå behöva köpa något läkemedel utomlands - gör det först efter att ha konsulterat en läkare.
För att undvika problem om ditt bagage skulle förkomma eller försenas är det viktigt att du bär med dig medicinerna i ditt handbagage. Om du dessutom förvarar medicinerna i deras originalkartonger underlättar du för personalen i tullkontrollen.Personliga mediciner
Tag med tillräcklig mängd av de mediciner som du använder regelbundet och kontrollera deras utgångsdatum.
Hur försiktig man än är, händer det att mediciner förkommer. Det kan därför vara klokt att redan före avresan skriva ner namnen på de viktigaste medicinerna. Försäljningsnamnen skiljer sig ofta från land till land, varför du dessutom bör anteckna medicinens generiska (kemiska) namn.
Du bör också ha ett läkarintyg som anger din sjukdom och vilka mediciner du använder.

Beträffande eventuella narkotiska preparat - se vidare under rubriken ”Resenärer med vissa sjukdomar eller handikapp”.

 

In Case of Emergency - ICE
Spara telefonnummer till anhörig i din mobiltelefon under namnet "ICE" + personens namn. Då kan räddnings- och sjukvårdspersonal snabbt få kontakt med anhörig vid olycks- eller sjukdomsfall.
För att numret skall fungera internationellt; använd plustecken, Sveriges utlandsprefix 46 samt ta bort första nollan i rikt- eller mobilnumret. Lägg gärna in fler kontaktpersoner under ICE-1, ICE-2 etc.
Exempel: ICE-1 Karl Svensson +46 70 9123 456
Kom ihåg att informera den person vars telefonnummer du anger med ICE-nummer.Förslag på basinnehåll i ett reseapotek

Allergí

Lindrig allergisk reaktion, t.ex.:

 • Hydrokortison ACO (kortisonkräm)

Diarréer

Stoppande preparat, t.ex:

 • tabl. Dimor
 • Imodium
 • Loperamid

  (stoppar en diarré tillfälligt om du behöver sitta t.ex. på ett flyg eller en buss).

Framför allt till barn:

 • vätskeersättningsmedel

Förstoppning

Dulcolax.

Hudklåda

 • Talk
 • Hydrokortison ACO (kortisonkräm)

Insektsskydd

Insektsrepellerande medel, t.ex:

 • MyggA
 • US-spray

Malariaprofylax

 • Av din läkare rekommenderad medicinering (vid barndosering underlättar apotekets tablettdelare väsentligt)
 • Insektsrepellerande medel (t.ex. MyggA, US-spray)
 • Eventuellt impregnerat myggnät.

Myggklåda

Xylocainsalva.

Personliga mediciner

Kontrollera mängd och utgångsdatum.

Preventivmedel

 • P-piller: tag med för hela vistelsetiden.
 • Kondomer: finns i de flesta länder, men ta gärna med "om i fall att".
 • Pessar: kan vara svåra att hålla rena under resa i tropiska länder. Värmen och fukten bryter dessutom ner gummit fortare än vanligt.

Smärtstillande,
febernedsättande

T.ex. tabl.:

 • Alvedon
 • Panodil

Soleksem

T.ex:

 • Kortisonkräm Uniderm
 • Hydrokortison ACO (kortisonkräm)

Solskydd

 • Solskyddsmedel

Solsveda

 • Kylbalsam
 • Talk
 • Hydrokortisonkräm (vid kraftig solsveda).

Sårvård

För rengöring:

 • desinfektionslösning.

Plåster:

 • för små och stora sår.

Kompresser:

 • t.ex. Mepore.

Elastisk binda / säkerhetsnålar:

 • efter stukskada.

Skavsårsskydd:

 • Compeed (förebygger och skyddar).

Övrigt

 • Febertermometer
 • Nagelsax (packas ej i handbagaget !)
 • Pincett
 • Stödstrumpor mot bensvullnad under t.ex flygresan.

 


Förslag på tillägg till basapotek (se ovan) speciellt för resenärer som kommer att vistas långt från adekvat sjukvård

* receptbelagda läkemedel

Allergí

Svårare allergisk reaktion (bistick, ormbett etc):

 • adrenalinpenna (t.ex. Epipen, Emerade) *
 • t.ex. tabl. Betapred *

Diarréer

 • Vätskeersättningsmedel:
  Resorb brustablett (till vuxna och barn > 3 år)
  Resorb Junior (till barn > 2 mån).
 • Tidig behandling med t.ex. tabl. Ciprofloxacin * alt. Azitromax *
 • Långvarig diarré: tabl. Fasigyn *

Höjdsjuka

 • Tabl Diamox*.
  Diamox är ett läkemedel som kan förbättra och skynda på den egna acklimatiseringen och kan därför eventuellt användas för att förebygga höjdsjuka, framför allt vid direktinflygning till platser som ligger över 3.000 meter.
  Den läkare som skriver ut Diamox bör ha mycket god kännedom om preparatet och dess verkningar (se vidare under kapitlet "Vistelse på hög höjd").

Malariaprofylax

 • Impregnerat myggnät.
 • Eventuell egenbehandling av misstänkt malaria - diskutera med vaccinatören!

Nästäppa

Näsdroppar t.ex.

 • Nezeril
 • Otrivin

Sterilmateriel

Förpackning med t.ex.

 • sprutor
 • kanyler
 • venflon
 • droppaggregat.

Diskutera innehållet med din läkare, som också kan skriva ett intyg att visa upp i tullen på begäran.

Svampinfektioner

Vaginala infektioner: t.ex. vagitorier

 • Canesten *
 • Pevaryl

Hud: t.ex. kräm

 • Daktar
 • Canesten

Svårare smärta

Vid svårare smärta t.ex.:

 • tabl. Panocod *
 • tabl. Citodon *

Tandvård

Cavit för tillfällig lagning av hål (diskutera med din tandläkare).

Vattenrening

 • Vattenreningstabletter
 • Vattenreningsfilter

Åksjuka

 • Tabl. Postafen (verkar i ca 12 timmar).
 • Scopoderm depotplåster (verkar i ca 72 timmar).

Ögonkatarr

 • Salva Noviform.

Öronklåda

 • Droppar Terracortril med polymyxin B *

Rådfråga gärna apotekspersonalen!

Malariatabletter i stora doser är mycket giftiga för barn, varför det är viktigt att förvara tabletterna och andra mediciner barnsäkert.

 

Här följer några exempel på försäljningsnamn samt generiska (kemiska)
namn på några preparat ur reseapoteket.
Försäljningsnamn i Sverige Generiskt (kemiskt) namn
Betapred (tabl)
betametason
Canesten (vagitorier/kräm)
clotrimazol
Chloromycetin (salva)
chloramphenicol
Citodon (tabl)
paracetamol+codein
Daktar (kräm)
miconazol
Diamox (kapsel)
acetazolamid
Doxyferm (tabl)
doxycyclin
Hydrokortison (kräm)
hydrocortison
Klorokinfosfat (tabl)
klorokinfosfat
Lexinor (tabl)
norfloxacin
Lariam (tabl)
mefloquin
Malarone (tabl)
atovaquone+proguanil
Malastad (tabl)
atovaquone+proguanil
Panodil (tabl)
paracetamol
Postafen (tabl)
meslozin
Terracortril med polymyxin B (droppar)
oxytetracyklin+hydrokortison+polymyxin B
Travello (tabl)
loperamid