Ambassader

Ambassader
Sverige har diplomatiska förbindelser med i stort sett alla självständiga länder. I nästan hälften av dessa finns en svensk ambassad som bl.a. kan bistå svenska resenärer, som på ett eller annat sätt hamnat i nöd. På ambassaderna finns det alltid svensktalande personal.

Konsulat
I många länder finns också ett eller flera svenska konsulat. Även dessa kan bistå i nödsituation. På de större konsulaten, de s.k. generalkonsulaten, finns svensktalande personal.

Honorärskonsulat
De allra flesta konsulat är honorärskonsulat. Chefen kan vara svensk eller utländsk medborgare. Oftast finns ingen svensktalande personal och konsulatet har i regel begränsat öppethållande. Många ärenden som handläggs av konsulatet måste ske i samråd med ambassaden, vilket innebär att ärenden ofta tar längre tid att handlägga.På de platser i världen där Sverige varken har någon ambassad eller något konsulat kan du i en nödsituation vända dig till ett annat EU-lands eller nordiskt lands ambassad / konsulat för att få hjälp. Adresser och telefonnummer till dessa finns i den lokala telefonkatalogen.
Du har i dessa länder rätt till samma hjälp och till samma villkor som de medborgare som representationen företräder. Vid behov kan de också utfärda tillfälligt resedokument för att möjliggöra hemresa.

Ambassader och konsulat

  • kan bistå med hjälp och råd om du hamnar i en nödsituation. De kan till exempel kontakta anhöriga i Sverige, utfärda pass, ge råd hur man överför pengar från Sverige eller tipsa om advokat, läkare och tolk.
  • kan i en icke självförvållad nödsituation lämna ett tillfälligt lån för hemresa.
  • kan inte växla valuta, betala dina eventuella sjukvårdskostnader eller hemresa vid sjukdom eller olycksfall.
Utrikesdepartementet
kan du nå per telefon +46 (8) 405 10 00.
Aktuella adresser och telefonnummer till samtliga ambassader / konsulat hittar du bland annat via internet på http://www.regeringen.se.