Vaccinationer för friska gravida

För att skydda både den gravida blivande mamman, fostret men också det nyfödda barnet, kan vissa vacciner göra stor nytta och förhindra sjukdom och komplikationer. Sådana vacciner är som följer nedan.
 
 • Influensavaccin
  kan ges vid graviditet från vecka 12 under influensasäsong (november-februari) för att skydda den höggravida mamman mot svår sjukdom, som också kan innebära risk för fostret.
 • Covid-vaccin
  Påfyllnadsdos kan ges under graviditet från vecka 12, vid högre smittspridning i samhället och om mindre än 6 månader sedan föregående dos (eller ovaccinerad). Vaccin ges för att minska risken hos höggravida mot svår sjukdom, vilket också kan innebära risker för barnet.
 • Kikhoste-vaccin
  Kan ges vid varje graviditet, från vecka 16, för att skydda spädbarnet mot svår sjukdom i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vaccinet innehåller även stelkramp och difterivaccin.
 • Vaccin mot RS-virus
  Det finns för närvarande inga nationella riktlinjer. Vaccinet är dock godkänt från graviditetsvecka 24 till 36 och i avvaktan på riktlinjer från Folkhälsomyndigheten rekommenderas vaccinet från graviditetsvecka 30 för att på så sätt ge ett så bra skydd som möjligt för det kommande fullgångna barnet.
 • I samband med utlandsresa bör du diskutera med en vaccinationsmottagning om skydd mot andra sjukdomar som t.ex. hepatit A och B, kolera, malaria etc.
  Hör av dig i god tid till mottagningen!