Narkotika och dopingpreparat

Fall inte för frestelsen att prova narkotika!

Du vet aldrig om det kommer att stanna vid ett enstaka "testa-på-tillfälle" eller om du kommer att utveckla ett långvarigt beroende.

Många länder har mycket stränga straff för narkotikabrott och vissa till och med dödsstraff. Gör du dig skyldig till denna typ av brott och blir gripen, kan svenska myndigheter göra mycket lite för att hjälpa dig.

Tänk också på att du som turist kan utnyttjas som ofrivillig kurir av narkotika. Låt dig aldrig övertalas att ta med paket från någon du inte känner till en "kompis" i Sverige. Håll också uppsikt över ditt bagage så att någon inte smusslar ner ett oönskat paket i en väska.

Kom ihåg att det även är olagligt att föra in dopingpreparat. Det finns faktiskt en mening med detta förbud; de få positiva effekterna överskuggas nämligen vida av biverkningar som tvångsföreställningar, depressioner, impotens och ful hy med acne.