VaccinationsGuiden

har sedan 1992 hållit läkare och sjuksköterskor på över 1.000 svenska och norska infektionskliniker, vaccinationsmottagningar, vårdcentraler och läkarmottagningar kontinuerligt uppdaterade med information om vaccinationsbehovet till världens länder.

Vi lägger samtidigt stora resurser på hälsoråd till våra resenärer för att på så sätt göra resandet till en hälsosam, säker och minnesvärd upplevelse.

Varje dag bevakar vi den epidemiologiska situationen ute i världen. Denna information utvärderas kontinuerligt och förändringarna presenteras på vår hemsida.

VaccinationsGuiden är ett helt fristående företag och till fullo oberoende av läkemedelsföretag, även om vi har en regelbunden och viktig kommunikation med dessa. Denna oberoendeställning innebär att vi i en del sakfrågor och rekommendationer kan skilja oss i uppfattning / innehåll som presenteras i annonser, övrig mediareklam och t.o.m. i FASS.

Ansvarig utgivare
VaccinationsGuiden AB, Per Benno

VaccinationsGuidens medarbetare
Per Benno (ansvarig utgivare)
Bengt Normann (doc i infektionssjukdomar)
Helena Hervius Askling (infektionsläkare)

Kontakt
Saknar du något på våra sidor eller vill tipsa oss om något som kan vara intressant även för andra; maila oss på info@vaccinationsguiden.se
Vi har dock ingen möjlighet att ge individuella vaccinationsråd. Kontakta i stället din närmaste vaccinationsmottagning som hjälper dig med detta.


© Mångfaldigande av innehållet på dessa websidor - helt eller delvis - är enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk förbjudet utan VaccinationsGuiden´s medgivande. Förbudet gäller alla former av mångfaldigande, såsom genom kopiering, tryckning, duplicering, stencilering och tekniska upptagningar.