Sportdykning

Kontrollera att den dykarskola du anmäler dig till är ansluten till någon av de större organisationer (CMAS, PADI, BSAC, NAUI) som arrangerar utbildning. Detta borgar för en god kurskvalitet.

Före dina dykövningar bör du ha besökt en läkare och gjort en genomgående dykrelaterad läkarundersökning. En enkel hälsodeklaration på plats vid dykskolan visar inte att du är helt frisk, bara att du "tror" dig vara det.

Några timmars dykutbildning kan möjligen räcka för att göra ett kort och inte så djupt "prova-på-dyk", men dessa kortkurser är otillräckliga för vidare dykningar. Säker dykning kräver, förutom gott omdöme, även mycket mer kunskap och erfarenhet. Anmäl dig därför till en grundläggande dykkurs. Om du genomgår en sådan i tropiska vatten är det klokt att ändå kontakta en svensk dykskola vid hemkomsten - du möter nämligen helt andra förhållanden i våra kalla, mörka hemmavatten.

Hörselgångsinflammation är vanligt förekommande hos dykare. Vissa personer tycks vara mer benägna än andra att få detta. Det finns ingen riktigt bra förebyggande åtgärd, men om du skulle få problem; pröva örondroppar t.ex.Terracortril med polymyxin B.

Vax och vaxproppar kan hålla kvar vatten i örat. När vattnet torkar, kan kvarvarande salt och eventuellt klor skapa irritation i hörselgångarna. Se därför till att hålla öronen fria från vax.
Får du andra problem med öronen - kontakta läkare!

Andningsluften är extremt torr - glöm därför inte bort att dricka rikligt.

Om du drabbas av oväntade medicinska symtom inom 24 timmar efter dykning, kan dessa vara relaterade till dykningen. Du skall i sådana fall snarast möjligt kontakta en läkare (helst med dykmedicinsk kompetens).
Observera att flygning medför förändring av lufttrycket och skall därför inte göras de närmaste 24 timmarna efter en dykning.