Bett, stick och sting

Bin och getingar
kan åstadkomma smärtsamma sting. Ibland lämnas gadden kvar och denna fortsätter då att överföra gift. Det är därför viktigast att så fort som möjligt få bort gadden från huden. På vilket sätt du får bort den är mindre viktigt.
När ett bi sticker avger det en kemisk substans, som i sin tur drar till sig andra bin. Avlägsna dig därför snarast från platsen!

Blodiglar
förekommer i fuktig terräng t.ex. i regnskogen. De sätter sig på huden för att suga blod. Insektsmedel är i viss mån förebyggande. Om du skulle råka ut för blodiglar; dra inte bort dem eftersom betten då kan bli infekterade. Lite salt på och runt iglarna brukar få dem att släppa av sig själva.

Jellyfish
Om du blir bränd av jellyfish (en manetart) uppstår ofta bara en lokal reaktion med smärta och hudrodnad, som kan hålla i sig från några minuter till flera timmar. En del arter, som förekommer framför allt runt norra Australien och Sydostasien, är mer giftiga än andra och kan orsaka allvarliga reaktioner och i sällsynta fall leda till döden.
Skrapa bort eventuella manetrester men gnugga inte. Skölj eller doppa sedan den skadade kroppsdelen i saltvatten (inte i färskvatten eftersom en förändring i saltkoncentration kan orsaka att mer gift frigörs) eller vinäger om du har det tillgängligt. Tag smärtstillande vid behov. Skulle du börja känna dig svag, illamående eller om du har blivit bränd i ansiktet eller på halsen - sök läkare!

Mygg
På barn, som gärna kliar sönder sina bett, kan ett plåster på bettstället användas för att undvika sår och vidare infektioner. Lite hydrokortisonkräm på bettet kan lindra klådan.

Ormar
är ganska skygga och attackerar sällan om de inte blir provocerade eller skrämda. Därför är det också ganska sällsynt med ormbett i tropikerna. Ormbett sker oftast nattetid och träffar ganska lågt på kroppen varför klädseln på fötter och ben har stor betydelse. Dödsfall efter ormbett är sällsynt.

Förebyggande åtgärder

  • Använd ordentliga kängor eller stövlar samt byxor med kraftigt tyg om du promenerar utomhus i ormrika områden.
  • För gärna lite extra oväsen när du tar dig fram i terrängen - det skrämmer bort djuren långt innan de skrämmer dig.
  • Använd ficklampa om du rör dig nattetid i ormrik terräng.
  • En del ormar trivs i vatten varför en viss försiktighet kan vara på sin plats vid bad.
  • Ta en extra titt i skorna innan du sätter på dem - framför allt på morgonen.

Den som blivit ormbiten
blir många gånger - förståeligt nog - skräckslagen och uppjagad. Den bitne skall dock röra sig så lite som möjligt eftersom snabbare blodcirkulation transporterar runt giftet fortare i kroppen. Håll den bitna kroppsdelen så stilla och högt som möjligt till dess personen är under medicinsk vård. Snöra omedelbart åt den bitna kroppsdelen med ett bandage, men stryp inte blodflödet helt. Ge rikligt med vätska (ej alkohol). Skär inte vid bettet och försök inte suga ut giftet. Den bitna personen skall helst transporteras på bår. Försök - om du kan - att fastställa om bettet överhuvudtaget gjorts av en giftorm. Betten efter dessa består oftast av enbart ett eller två bitmärken till skillnad från icke giftiga ormar, som efterlämnar flera märken. Känner du dessutom igen ormtypen är det ännu bättre - det underlättar vilket serum som eventuellt skall användas. Barn som blivit ormbitna skall alltid föras till sjukhus.

Skorpioner
finns i de flesta tropiska områden. De är mest aktiva på natten och vilar oftast dagtid på varma och torra ställen som t.ex. i skor, kläder, sovsäckar. Det kan alltså vara värt att ta en extra titt i skorna eller att skaka ur kläderna innan du använder dem, framför allt om de förvarats utomhus.
En del skorpioner är mer giftiga än andra, men oftast orsakar sticken mer smärta än livshotande tillstånd för vuxna personer. Ta smärtstillande medicin och kyl om möjligt med is på stickstället.
Barn som blir stuckna kan få allvarliga reaktioner och läkare skall omedelbart kontaktas.
I afrikanska och mellanamerikanska länder är skorpionerna ofta giftigare, varför du då snarast bör söka läkare om du blir stucken.

Spindlar
I tropikerna finns en del giftiga spindelarter. I regel orkar de inte bita igenom huden och deras gift är sällan dödande för en människa, men smärtan kan vara nog så intensiv. Tag smärtstillande och sök läkare.
Se upp med var du sätter händerna om du gräver under stenar eller i håligheter i marken.

Rabies
är en mycket allvarlig infektion som finns i många av världens länder. Sjukdomen kan överföras till oss människor framför allt från infekterade hundar, men även katter, fladdermöss, apor, rävar etc kan vara smittbärare. Många gånger är det yngre barn som blir bitna. Se därför till att dina barn inte leker med främmande djur.
Om du blivit biten av något däggdjur (tänk på att även fladdermöss som du finner i sovrummet kan ha åsamkat dig bett under sömnen) är det viktigt att omedelbart - och under åtminstone 10 minuter - rengöra såret noggrant med tvål och rikligt med rinnande vatten. Tvätta därefter med sprit eller jodlösning.

Oavsett om du tidigare är vaccinerad eller ej - kontakta läkare snarast (helst inom ett dygn) för vaccination. Vänta inte - tiden är avgörande!

Notera gärna vilket vaccin du fått, hur du fått det (injektion i muskel eller omedelbart under huden), hur mycket vaccin du fått, antal doser och när du fick dessa. Kontakta sedan infektionsklinik i Sverige.

 

UNDVIK ALL KONTAKT MED DJUR OAVSETT
OM DESSA ÄR VILDA ELLER TAMA!

Tänk på att egna djur - som du tar med eller skaffar utomlands - själva kan smittas av rabies och föra smittan vidare. Se därför till att dessa regelbundet blir vaccinerade mot rabies.