Efter resan

Oftast är det onödigt att göra en medicinsk undersökning efter en kortare utlandssemester.

Tänk däremot på att du kan föra tarmsmittor vidare under den närmaste månaden, varför du bör vara extra noggrann med mathygienen och självklart även handhygienen efter toalettbesök.

Kontakta din vårdcentral eller företagshälsovård om du har
• blodiga diarrér eller slem i avföringen
• diarré som varat längre än 5-6 dagar (barn kortare tid)
• diarré med hög feber, är mycket trött / slö.

Om du är blodgivare, får du inte donera blod förrän tidigast 6 månader efter avslutad malariaprofylax!

Om du har blivit ordinerad malariaprofylax under resan är det viktigt att du fortsätter med denna en viss tid också efter det att du har lämnat malariaområdet. Detta kan vara lätt att glömma bort, men ett tips är att skriva in påminnelser i almanackan när du skall ta dina tabletter.
Får du feber, frossa, huvudvärk, illamående, buksmärtor, ­diarré etc efter hemkomsten - sök genast läkare!

Tänk på att malaria kan uppträda flera månader efter vistelse i malariaområde. Så när solbrännan försvunnit, är det inte alls säkert att en läkare direkt associerar dina besvär med en tropisk sjukdom. Berätta därför alltid för läkaren att du vistats i malariaområde. Detta underlättar diagnosen och man kan påbörja behandlingen fortare, vilket minskar onödigt lidande och faktiskt även dödsfall.