Vaccinationer för vuxna över 50 år

Många gånger tänker vi kanske på vaccinationer enbart i samband med resor till tropiska länder, men även om vi stannar hemma i Sverige bör vi naturligtvis se till att vaccinationsskyddet är uppdaterat. Så till exempel blir ju influensaskyddet aktuellt varje år och för dom som vistas i naturen i riskområden för TBE under sommarhalvåret, ska ju skyddet mot fästingburen encefalit vara uppdaterat. Dessa vaccinationer gäller i stort oavsett ålder, men hur är det när vi börjar bli äldre? Vilka vaccinationer blir mer aktuella vid ökande ålder, när vårt immunsystem inte längre kan skydda oss på samma sätt mot allvarliga infektioner som när vi var unga?
Även om vi vaccinerar oss på äldre dar så har vårt immunsystem inte lika lätt att bygga upp ett effektivt försvar och även om skyddseffekten blir lägre kan vi ändå räkna med ett lindrigare förlopp av en infektion och inte minst minska risken för komplikationer.

Här nedan följer en kort vägledning. Kontakta din vaccinationsmottagning för närmare information och råd!

Grundskydd för friska vuxna

 • Polio
  Alla bör ha ett fullgott skydd mot polio, vilket innebär åtminstone fyra doser. Poliovaccin har erbjudits i det svenska barnvaccinationsprogrammet sedan 1950-talet och gavs då också under stora vaccinationskampanjer i samband med den dåvarande polioepidemin. Påfyllnadsdos är endast aktuell vid resa till vissa länder där polio fortfarande finns kvar.

 • Stelkramp
  orsakas av ett nervgift från en bakterie, som kommer in i kroppen via sår. Även bagatellartade skador kan utgöra en risk. Vaccination ger ett mycket bra skydd mot sjukdomen.
  De flesta personer som är födda från mitten av 1950-talet och framåt har fått ett grundskydd som omfattar tre vaccinationer samt en fjärde dos i 10 års-åldern. Män som gjort militärtjänstgöring före 1990 har i regel även fått en påfyllnadsdos. Likaså kan personer som varit utsatta för en sårskada ha fått en vaccination extra.
  Se till att du har ett grundskydd som omfattar tre stelkrampsvaccinationer. Därefter bör du fylla på med en fjärde dos efter ca 10 år. Ytterligare doser kan ges med ca 20 års intervall

 • Difteri
  är en allvarlig infektionssjukdom som orsakas av ett gift från en bakterie. Sjukdomen sprids från person till person och infektionen sätter sig oftast i svalget. Redan på 1930-talet började man vaccinera mot difteri, men långt ifrån alla fick vaccinationen. Precis som stelkramps­vaccinationen har de flesta personer födda från mitten av 1950-talet fått ett grundskydd, också detta omfattande tre vaccinationer. En fjärde dos erhölls sedan i 10 års-åldern. Många barn fick under delar av 1960- och 70-talet ett mindre effektivt vaccin, varför dessa ungdomar fick komplettera med en extra difterivaccination i årskurs 9.
  Kontrollera att du fått ett grundskydd som omfattar tre difterivaccinationer och en fjärde dos efter ca 10 år.
  Vaccinet ingår i ett kombinationsvaccin som även innehåller skydd mot stelkramp.
 • Mässling
  är ett luftburet virus med hög smittsamhet. Sedan början av 1980-talet vaccineras barn rutinmässigt från 18 månaders ålder (två doser), men är du född tidigare är det inte säkert att du fått vaccinationerna. Är du inte säker på att du fått bägge doserna, se till att vaccinera dig med dessa. Har man bara fått en dos - komplettera med en andra dos!
  Du som vet att du har haft mässling behöver inte vaccinera dig.

 

Friska vuxna över 50 år

 • Se över vaccinationerna i grundskyddet ovan.
 • Följ nationella rekommendationer avseende covid-vaccin.
 • Bältros (herpes zoster)
  Bältros beror på en reaktivering av vattkoppsvirus och vuxna kan drabbas av sjukdomen inte minst på äldre dagar. Med högre ålder ökar också risken för komplikationer. Shingrix är ett vaccin som ger ett mycket bra skydd mot sjukdomen och efterföljande nervsmärtor. Vaccinet ges i två doser.

 

Tillkommande vaccinationer för personer över 65 år

 • Pneumokocker
  orsakas av bakterier i luftvägarna och kan ge lunginflammation, men även svårare komplikationer som blodförgiftning och hjärninflammation. Med ökad ålder är vi mer mottagliga och därför rekommenderas vaccination mot pneumokocker till personer över 65 år. Vaccinationen rekommenderas tillsvidare vart 5.e år.
 • Influensa
  Rekommenderas årligen.