Hiv / Aids

Idag beräknas ca 40 miljoner män, kvinnor och barn leva med hiv. Hiv-infektionen leder så småningom till sjukdomen aids, som innebär att vårt naturliga försvar mot infektionssjukdomar blir försvagat.
Hiv smittar inte via luft, mat, vatten, föremål eller när man rör vid någon. Att dela hushåll, dusch, toalett etc med någon som är hiv-infekterad innebär inte en ökad risk för smitta. Utan oro kan du också krama och smeka en person som har hiv.
Hiv kan däremot smitta t.ex. genom samlag, blodtransfusioner, tatuerings- och akupunkturnålar, håltagningsinstrument för piercing, injektioner eller genom andra osterila dentala och kirurgiska instrument. Det finns tragiska exempel på hur personer blivit hiv-smittade efter till synes oskyldiga injektioner eller blodtransfusioner i samband med t.ex. olycksfall. Denna risk finns framför allt i länder med bristande hygiensk standard inom sjuk- och tandvård.


Försäkra dig om att sprutor och kanyler som används antingen är för engångsbruk (sterilförpackade) eller är steriliserade!


Tillfälliga sexuella kontakter utgör en stor risk!

Varje år semestrar 100.000-tals svenskar i Sydostasien. Några smittas av hiv. I flera turistområden är mer än hälften (!) av de prostituerade hiv-smittade. Detta gäller även i Afrika och Sydamerika.
Prostituerade återfinns inte bara inom bordellverksamheten. Minst lika vanligt är att turisten träffar den till synes "oskyldiga familjeflickan" på en bar och förleds tro att kärleken är äkta och ömsesidig. Det är värt att påpeka att i dessa kulturer sitter "familjeflickor" i regel inte ensamma på en bar.
Kom ihåg - du kan aldrig se på en person att denne är hiv-infekterad, inte heller om någon är prostituerad eller narkoman. Kan eller vill man inte avstå från tillfälliga sexuella kontakter är kondom, som måste sitta på hela tiden, en självklarhet. Dessutom ger den ju också ett skydd mot andra könssjukdomar och oönskade graviditeter.
Om du misstänker eller är orolig för att ha blivit smittad kan du gratis låta testa dig på bl a vårdcentraler och infektionskliniker. Det kan dock ta flera månader innan man kan påvisa antikroppar mot viruset.
Något vaccin finns ännu inte för att skydda sig mot hiv.