Resenärer med vissa sjukdomar eller handikapp

I många tropiska länder är sjukvården inte densamma som här hemma. Om du har någon sjukdom - rådgör först med din läkare. Vid svårare kroniska sjukdomstillstånd bör man dessutom försäkra sig om att det finns möjlighet till medicinsk vård på resmålet.

Det kan också vara idé att på förhand ta reda på någon läkare på resmålet som du kan besöka om komplikationer skulle uppstå under vistelsetiden.

Glöm inte ta med tillräcklig mängd av dina personliga mediciner, samt ett intyg från din läkare - skrivet på engelska - som anger dels vilken sjukdom du har, dels vilka mediciner du använder. Det kan vara bra att på begäran kunna visa upp ett sådant intyg i tullen vid inresan, om du skulle bli sämre i din sjukdom, om du måste söka läkare eller om du kanske helt enkelt blivit av med dina mediciner.

Observera att vissa läkemedel kan vara klassade som narkotika (t.ex. sömnmedel, lugnande eller smärtstillande preparat). Vid inresa till länder som deltar i Schengensamarbetet* och till flera andra europeiska länder måste i vissa fall ett särskilt intyg kunna uppvisas. Ett sådant intyg, som utfärdas av apotek, är giltigt i 30 dagar och avser en förbrukning under högst lika lång tid. För att intyget skall kunna utfärdas krävs att du tar med recept eller förpackning (med apoteksetikett) samt giltigt pass till apoteket.

Dessvärre finns skillnader i narkotikaklassningen mellan medlemsländerna och det är alltid klassningen i det land du besöker som avgör om intyg behövs.
Är du osäker på om dina tabletter kan vara narkotikaklassade - kontakta ditt apotek!

I många länder har man en helt annan läkemedelskontroll än i Sverige. Det betyder att man fritt kan köpa en del läkemedel som inte är godkända här hemma. Vissa tabletter kan dessutom vara klassade som narkotika här i Sverige.

En del mediciner kan i kombination med solexponering ge allergiska reaktioner. Diskutera därför med din läkare före avresan om en eventuell medicinering går ihop med solning.

Behåll alla mediciner i dess originalförpackningar - detta underlättar vid en eventuell tullkontroll.

Personer med sjukdomar som kräver rutininjektioner bör ta med tillräckligt med sprutor och kanyler för hela vistelsen.


Om du har diabetes
Samtala med din läkare om eventuella justeringar av dina insulindoser och tidpunkten för dessa, framför allt om du reser över mer än ca sex tidszoner. En längre resa österut kan innebära en dos mindre och på motsvarande sätt kan en resa västerut innebära en extra dos.
Be också din läkare om ett undertecknat och daterat brev som intygar behovet av insulin, övrig medicinering samt sprutor och kanyler. Bär alltid med dig någon form av medicinsk information om din sjukdom. Ett sådant kan du komma att behöva visa i tullen eller säkerhetskontrollen.
Insulinet kan försämras om det fryser eller blir för varmt. Vid resa till extremt varma områden kan en vanlig kylbox användas.
Infektioner hos diabetiker ger en försämring av sockerläget. Eftersom många drabbas av turistdiarré kan vaccination övervägas och reseapoteket bör då också innehålla läkemedel mot diarré.


Om du har någon hjärt- / lungsjukdom
Om du tidigare haft någon hjärtsjukdom t.ex. infarkt, men ditt medicinska tillstånd för närvarande är stabilt, bör det inte vara någon risk att resa. Pacemakerbehandling brukar heller inte vara något hinder.

Hjärt- / lungsjuka personer kan få bekymmer i flygplanet eftersom lufttrycket i kabinen är lägre än vid marken och motsvarar trycket på en höjd av cirka 2.000 meter. Av samma anledning kan dessa personer få problem vid vistelse på resmål som ligger på hög höjd. Du bör också vara uppmärksam på resmål med extrema förhållanden avseende luftföroreningar, luftfuktighet, värme, pollen etc.

Diarré under resan är vanligt förekommande och vaccination kan därför övervägas, men denna har begränsad effekt. Reseapoteket bör därför också innehålla läkemedel mot diarré.


Några tips ...

 • Har du problem med t.ex. bensvullnad rekommenderas stödstrumpor under flygresan.
 • Har du tidigare haft blodpropp och skall ut på en långflygning - diskutera med din läkare om eventuell medicinering.
 • Urindrivande medicin ökar risken för rubbningar i vätskebalansen vid diarréer och reseapoteket bör innehålla något läkemedel mot dessa.
 • Personer med återkommande bronkitproblem bör ha med antibiotika.
 • Ta dessutom med tillräcklig mängd av dina personliga mediciner eftersom det kan vara mycket svårt eller omöjligt att finna samma preparat utomlands.
 • Bär med dig skriftlig information om din sjukdom och alla de mediciner som du för tillfället använder. I denna information bör också finnas uppgifter om allergier eller överkänslighet, speciellt mot mediciner.

Diskutera alltid med din läkare så att flygresan
och vistelsen inte äventyrar hälsan.

 

Om du har någon mag- / tarmsjukdom
Om du tidigare är opererad för magsår eller använder medicin som minskar saltsyreproduktionen i magsäcken, så kan du löpa större risk att drabbas av tarminfektioner.

Turistdiarré kan utlösa återfall hos personer med inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit eller Crohns sjukdom). Förebyggande livsmedelshygieniska åtgärder är därför viktiga (se vidare under rubriken "Förebygg turistdiarrén").

Vaccination kan övervägas och reseapoteket bör också innehålla läkemedel mot diarré. Diskutera även skyddet mot kolera och tyfoid med din läkare.
Om du är rörelsehindrad, har nedsatt hörsel eller synnedsättning

Några tips att tänka på när du bokar resan

 • Har flygbolaget restriktioner angående din handikapputrustning?
 • Är flygplatserna på väg till och på resmålet rullstolsvänliga?
 • Behöver du hjälp när du går på / av flygplanet eller med bagage vid incheckning och utlämning?

Några tips att tänka på när du bokar hotell

 • Ligger hotellentré och rum i gatunivå? Om inte - finns ramp / hiss?
 • I händelse av ett nödläge - finns handikappanpassade nödutgångar?
 • Är rum och toalett handikappanpassade?
 • Finns utrustning för att kalla på hjälp?
 • Kan du enkelt nå utrymmen såsom restaurang, bar, pool etc?

Tänk på att det av bokningsbekräftelsen måste framgå
vad som är avtalat och inte bara vad som är ett önskemål
i samband med beställning av resan.

* De länder som för närvarande deltar i Schengensamarbetet är Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.