Reseförsäkringar

Det är viktigt med ett ordentligt försäkringsskydd under utlandsresan. Sjukvård utomlands eller hemtransport med ambulansflyg kan bli mycket dyrbar om du inte är försäkrad.

Kontrollera att du under hela utlandsvistelsen har ett fullgott försäkringsskydd och komplettera eventuellt skyddet via ditt försäkringsbolag eller genom resebyrån. Tänk på att försäkringen inte alltid gäller vid sjukdom eller olycksfall som är en följd av eget alkohol- eller narkotikabruk.

Betalar du resan med betalkort kan ett visst reseskydd redan ingå. Kontrollera därför med kortföretaget vad som ingår!Hemförsäkringen

innehåller ofta ett grundreseskydd, som gäller de - i regel - första 45 dagarna av resan och täcker skadat eller förlorat bagage, sjukhus- och läkarvårdskostnader samt hemresa om du eller nära anhörig skulle bli allvarligt sjuk eller skadad. Den ersätter också kostnaden för hemtransport av avliden.

Oftast gäller skyddet även för familjemedlemmar i samma hushåll samt egna barn under 18 år skrivna på annan adress.
I grundreseskyddet har du dock en självrisk vid varje skadetillfälle. Eftersom grundreseskyddet i hemförsäkringen har en del begränsningar kan det därför vara klokt att komplettera med en separat reseförsäkring. Detta kan du göra genom ditt försäkringsbolag eller resebyrån.


Olycksfallsförsäkring

är ett måste om du vill ha ersättning för invaliditet i samband med olycksfall. Försäkringen kan finnas med om du betalar resan med betalkort, men omfattningen och villkoren kan skifta stort mellan olika banker varför du ska kontrollera noggrant vad som gäller.


Tilläggsförsäkring

För att slippa självrisken i hemförsäkringens grundreseskydd och för att kunna få hjälp direkt på plats kan du köpa en separat, kompletterande reseförsäkring hos din resebyrå eller via försäkringsbolaget.

Om du kommer att vara borta längre tid än 45 dagar, bör du förlänga försäkringstiden genom att teckna en tilläggsförsäkring. En sådan kan också bli aktuell om du kommer att ägna dig åt vissa speciellt "riskfyllda" aktiviteter som t.ex. fallskärmshoppning, drakflygning eller vid sport och idrott i samband med klubbaktiviteter utomlands. Observera dock att villkoren för denna typ av aktiviteter skiljer sig mellan försäkringsbolagen.
Försäkringsbolagen har ofta en maxersättning varför du kanske även bör skaffa en tilläggsförsäkring om du har dyrbar utrustning med dig.

Om du har familj bör du kanske också tänka över ditt livförsäkringsskydd.


Avbeställningsskydd

bör kanske också övervägas om du skulle bli sjuk och inte kan komma iväg på din resa. Jämför gärna resebyråernas och försäkringsbolagens priser för avbeställningsskydd. Oftast ingår detta om du betalar med kort.


Hyrbilsförsäkring
Skaffa gärna ett skydd som motsvarar svensk trafikförsäkring. Den brukar kallas "third party liability". Kontrollera att skyddet avser såväl förare som passagerare samt också skador på bilen.
Tänk också på att självrisken kan bli mycket hög om du inte har rätt försäkringsskydd.


Graviditet
Från och med 29:e graviditetsveckan täcker ingen reseförsäkring vårdkostnader som har samband med graviditeten. Detta innebär att om förlossningen sker efter denna tidpunkt - men före tidpunkten för normal förlossning - kommer eventuella sjukvårdskostnader eller annan ekonomisk hjälp som t.ex. vid hemtransport av för tidigt fött barn inte att ersättas av försäkringen.


Kontrollera villkoren med ditt eget försäkringsbolag!

 • ingår avbeställningsskydd?
 • ingår skydd för familjemedlemmar i samma hushåll och barn < 18 år på annan adress?
 • hur stor är självrisken vid förlust / skada ?
 • ingår resestartskydd (om du t.ex. missar flyget)?
 • ingår ersättning för försenat / förlorat bagage?
 • ingår ersättning för läkarvård, sjukvård samt medicin?
 • ingår ersättning för hemtransport vid olycks-, sjukdoms- eller dödsfall?
 • ingår olycksfalls-, invaliditets- och dödsfallsersättning?
 • ingår ny resa / ersättning per förstörd dag vid sjukdom / olycksfall då läkare ordinerat sängläge?
 • ingår ny resa / ersättning om syftet med resan inte uppnåtts pga sjukdom / olycksfall?
 • när och hur snabbt kan du erhålla ersättning på resmålet?
 • ingår ersättning vid skada med hyrbil, samt för förare och passagerare?
 • hur hög är självrisken i samband med hyrbilsskada?
 • ingår ansvars-, rätts- och överfallsskydd?
 
Glöm inte ta med försäkringens giltighetsbevis på resan!

Kom ihåg att spara alla kvitton på kostnader som du vill ha ersättning för. Det kan vara bra att ha ett läkarintyg med dig hem till ditt försäkringsbolag. Vid stöld, skadegörelse eller överfall skall polisanmälan göras på plats i utlandet. Se till att du får en kopia av polisanmälan med dig hem.