Besök tandläkaren !

Innan du ger dig ut på en längre tids resa bör du konsultera din tandläkare i så god tid att en eventuell större behandling hinner avslutas före avresan. Det kan vara både svårt och dyrbart med behandling utomlands.