Sjukförsäkringsskyddet

Som svensk turist har du kvar ­försäkringsskyddet vid resa inom EU/EES-länderna* (samt Schweiz) och därmed rätt till kostnadsersättning för vård på sjukhus, hos läkare / tandläkare eller för läkemedel.

För att smidigt kunna utnyttja sjukvårdsförmånerna ska du i god tid före avresan - minst två veckor - kontakta Försäkringskassan och beställa det s.k. EU-kortet. Detta kan göras via internet
(www.forsakringskassan.se), per telefon 0771-524 524 eller genom ditt lokala Försäkringskassekontor. EU-kortet måste du ha med dig under resan och kunna visa upp för en vårdgivare.
För resor inom Norden behöver du inte ha med EU-kortet.

EU-kortet ger dig inte rätt till privat vård eller ersättning för merutgifter vid hemresa, t.ex. i form av ambulansflyg. I sådana fall måste du ha tecknat en privat reseförsäkring.

Om du blir sjuk bör du först kontakta landets egen försäkringskassa för att få hänvisning till godkänd vårdgivare. Det finns annars risk för att du kommer till en icke ansluten vårdinrättning och i så fall får betala hela vårdkostnaden själv.

Svensk sjukpenning kan du i regel också erhålla vid kortare tids vistelse vid sjukdom utomlands. Det är dock viktigt att du då omedelbart kontaktar arbetsgivaren / svenska försäkringskassan. Ring, skicka brev eller vykort. Poststämpelns datum gäller som anmälningsdag. Skriv namn, personnummer och hem­adress samt den adress där du vistas under sjukperioden. Läkarintyg krävs om sjukdomen varar mer än sju dagar.

Om du skulle bli sjuk i ett land som Sverige inte har avtal med, har du inte rätt till sjukvårdsförmån. Inför vistelse i sådana länder är det naturligtvis extra viktigt att du kontrollerar ditt personliga reseförsäkringsskydd!

* EU/EES: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Nordirland, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.