Åksjuka

I samband med flyg-, båt- och bilresor påverkas vårt balanssinne, vilket kan resultera i bl.a. illamående, kräkningar och kallsvettning som följd; alla symtom på åksjuka. Flygresor brukar vara ganska lugna och därför är flygsjuka inte lika vanlig som sjösjuka.

Du kan minska risken för åksjuka genom att undvika fet mat, alkohol, läsning samt rökning. Ät små, lätta måltider, drick rikligt och titta om möjligt långt bort mot horisonten.

Du kan också ta något åksjukemedel - se förslag på detta i reseapoteket. Tänk då på att du bör ta åksjukemedlet ca 1-5 timmar före avresan; det är försent när du redan har blivit sjuk.

Observera att preparaten kan göra dig dåsig och ge nedsatt reaktionsförmåga.