Om du är gravid ...
eller kanske avser att bli

Graviditet innebär inte att du måste avstå från en utlandsresa, men diskutera gärna riskerna tillsammans med din läkare.

Du bör däremot undvika områden där risken för vissa sjukdomar - framför allt malaria - är stor och då kan det kan vara bättre att vänta med resan till efter graviditeten.

En vanlig komplikation under början av en graviditet är dessvärre spontan abort. Undvik därför resmål där det medicinska omhändertagandet kan vara bristfälligt.

Förlossning och vård av nyfödda varierar dessutom mycket mellan olika länder. De sista tre månaderna före beräknad förlossning bör du därför vistas på ett rimligt avstånd från modern, medicinsk vård.

Tänk på att från och med 29:e graviditetsveckan täcker ingen reseförsäkring vårdkostnader som har samband med graviditeten. Detta innebär att om förlossningen sker efter denna tidpunkt - men före tidpunkten för normal förlossning - kommer eventuella sjukvårdskostnader eller annan ekonomisk hjälp som t.ex. vid hemtransport av för tidigt fött barn inte att ersättas av försäkringen.


Flygresan
Inget flygbolag önskar någon akut förlossning ombord under flygning. Om du är gravid - hör då i god tid med resebyrån eller flygbolaget fram till vilken graviditetsmånad du senast får flyga.
Använd gärna kompressionsstrumpor som hjälper mot bensvullnad.


Malaria

Gravida kan bli mycket svårt sjuka om de drabbas av malaria vilket också innebär stora risker för fostret. Vid resa till områden med liten malariarisk är det därför speciellt viktigt att förebygga malaria genom att äta malariatabletter (se under rubriken "Malariatabletter") och i möjligaste mån undvika myggbett (se under rubriken "Skydd mot mygg och andra insekter").
Till vissa områden med stor risk för malaria bör du absolut avstå från att resa.


Gula febern
Gravida skall inte vaccineras mot "gula febern" och bör därför inte heller resa till områden där sjukdomen förekommer.
Till en del länder är vaccinationen obligatorisk. Om risken för smitta då är liten, kan ett intyg utfärdas om undantag från vaccination.


Sportdykning
När det gäller sportdykning vet man relativt litet om vad som händer med fostret när detta utsätts för ökat tryck. Det kan ändå vara mycket klokt att göra ett nio månaders dykuppehåll under graviditeten. Snorkling går däremot utmärkt.