Vaccinationsmottagningar

Västerbotten

 

NORRLANDS UNIVERSITETSSJUKHUS
Infektionsmottagningen
90185  UMEÅ
Telefon: 090-785 91 87
Öppettider: Boka tid via https://www.1177.se/Vasterbotten/hitta-vard/kontaktkort/Infektionsklinik-Umea/
Webbplats »