RiksVaccin

... din nationella vaccinationsjournal på webben

Snabb, säker och enkel journalföring! 

Vi samlar svenska befolkningens vaccinationer på ett ställe!
.
RiksVaccin är Sveriges förmodligen mest kompetenta vaccinationsjournal på webben med sammanhållen
journalföring, patientspärr och naturligtvis kommunikation via krypterad anslutning.

Automatisk överföring av data till Folkhälsomyndighetens register.


WebVaccin


Bra journalprogram skall inte vara dyra!

Du betalar en fast abonnemangskostnad om 2.500 kr/år samt
för eventuella skickade påminnelser; sms (0,90 kr/st) och e-mail (0,20 kr/st).
Samtliga priser angivna exklusive moms.

 


Snabb, säker och enkel journalföring av

• resevaccinationer
• bvc- eller skolvaccinationer
• vaccination mot tbe, influensa, livmoderhalscancer etc.

Logistikfunktion med bokningskalender vid pandemi- eller lokala sjukdomsutbrott
Administratören av en "vaccinationskampanj" kan lägga upp en kampanj i önskat län, kommun, stad, skola eller annan plats, specifika dagar och tidpunkter samt hur många personer per tidsintervall som man kan ta emot.
Patienten kan välja önskat län, kommun och upplagd "vaccinationskampanj" i kommunen, därefter vaccinationsplats och ledig dag / tidpunkt.
Detta innebär full logistikkontroll av hur många patienter som skall vaccineras på en plats, vid en viss tidpunkt med ett specifikt vaccin.

RiksVaccin passar alla vaccinatörer
• från den mindre läkarmottagningen till den större vaccinationscentralen
• bvc, skolhälsa eller företagshälsovård.

RiksVaccin är alltid med dig
Du kan jobba från den stationära datorn, laptopen, surfplattan eller t.o.m. från mobilen. Du kan sitta på mottagningen, vara ute på företag eller skolor men även på resa ute i världen.

VaccUp
• "vaccinationsapp" för resenären som visar egna och eventuella barns vaccinationer

Läkarjournal 
• läkarjournal med lab, remisshantering, kallelser, planeringsregister och kassa.

Uppföljningsenkäter
• Tre dagar efter vaccinationstillfället skickas en kort enkät ut till den som vaccinerats. Av svaren - avidentifierade - får du uppgift om ev biverkningar som bland annat feber, varaktighet, ömhet, rodnad, klåda etc för specika vacciner, men också betyg på mottagningens hemsida, personalens information och service.  Ett ovärderligt verktyg för att förbättra kvalitén i mötet med kunden!


Demovideo av en ordination

Titta gärna på vår demovideo hur enkelt och smidigt vi lägger upp ett vaccinationsprogram för - i detta fall - en Thailandresenär - klicka här !


Kontakta oss för en demonstration
VaccinationsGuiden AB
Telefon: 013 - 31 30 10
Email: info@riksvaccin.se


Support
• kostnadsfri kom-igång-hjälp
• kostnadsfri support alla dagar kl. 08.00-20.00
• importera tidigare vaccinationsdata? Kontakta oss!I pipelinen 

• inloggning med säker autentisering (mobilt bankid, bankid)
• integrering

• möjlighet att efterregistrera "säkra" vaccinationer
• enkätutskick till resenären efter hemkomsten från semesterresan

 


Bara fördelar med en webbaserad journal


Resenären lämnar digital hälsodeklaration samt uppgifter om resmål via internet

Snabb och enkel registrering av patient, hälsodeklaration, resmål och ordinationer

Ett klick och alla planerade vaccinationer registreras med automatik och med rätt intervall. Du behöver aldrig skapa påminnelser manuellt. Det sköter programmet med automatik.

Automatiska sms och email-påminnelser ökar uppföljning av planerade doser, lönsamheten och inte minst nöjda kunder.

Åtkomst var du än är; via stationär dator, laptop, surfplatta eller t.o.m. mobilen.

Möjlighet att registrera reservnummer / byte av reserv- till nytt personnummer.

Sammanhållen journalföring; alla uppgifter på en och samma plats oavsett vilken mottagning du arbetar på.

Köfunktion för väntande patienter till vaccinationsrummet.

Enkel koppling av målsman till minderåriga barn.

Snabbvaccinationsfunktion vid t.ex. företagsvaccinationer eller t.o.m. vid en pandemi.

Barnvaccinationsprogrammet med ett "klick".

Signeringsfunktion för läkare / sköterska.

Exportfunktion av vaccinationsdata.

Kassa och fakturahantering (systemet hanterar "kontantfakturor" så du slipper certifierat kassasystem).

Dagsavslut.

Kassarapport.


Lagerhantering av vacciner.

Recepthantering..

Automatisk överföring av aktuell batch till ordinationen.

Statistik över
- utförda vaccinationer
- skickade sms och email


JOURNALFÖRING

Läkarjournal
Planeringsregister
för t.ex. hälsokontroller.
Fysiologi / lab
Remiss
Dokumentskanning till patientjournal

 


Här kan du läsa mer om RiksVaccins alla - nuvarande - funktioner

Menyrubrik
Underflik
Beskrivning
"Patienter" "Personuppgifter" Under personuppgiftsfliken registrerar du patientens kontaktuppgifter, väljer om sms-påminnelse skall skickas, ev företagstillhörighet mm.
Här finns också valet att - med patientens godkännande - kunna läsa vad som givits på andra mottagningar. Detta är en sammanhållen journal!
    I "patienthistoriken" visas de senast 30 besökta patienterna.
Här ifrån - med en knapptryckning - kan du "knyta ihop" minderåriga barn med respektive förälder.
På så sätt får även målsman sms-påminnelse om barnens kommande vaccinationer när det är dags.
    Har patienten fyllt i en hälsodeklaration med kontaktuppgifter via webben? Då godkänner och sparar du alla uppgifterna med en knapptryckning i journalen.
     
  "Anamnes" Enkel registrering av anamnesuppgifter manuellt eller via hämtning från hälsodeklaration lämnad via webben.
     
  "Resmål / (vaccinationer)" Här registrerar du resenärens resmål, avresedatum, vistelsetid och typ av vistelse.
Du kan enkelt kopiera en fullständig resrutt till nästa person i sällskapet; praktiskt och snabbt inte minst när man har med backpackers att göra.
     
  "(Resmål /) vaccinationer" Här hanterar du alla ordinationer och råd.
Välj ett vaccin och programmet genererar automatiskt alla planerade doser med rätt intervall för just det vaccinet.
Dos, batch, administrationssätt mm fylls i automatiskt och även signaturen för den som har lagt upp vaccinationsprogrammet.
Signera ordinationen med en knapptryckning.

Ansvarig ordinatör kan övervaka osignerade vaccinationer från vilken internetansluten dator, surfplatta eller mobiltelefon som helst och på så sätt signera vaccinationerna; direkt eller i efterhand.
Läkare som är inloggad i systemet kan i programmet välja att ta det medicinska ansvaret och signering sker då med automatik.
    Vid patientens återbesök räcker det med ett klick för att flytta en planerade vaccinationen till "dagens". Snabbt, effektivt och enkelt.
    Du kan naturligtvis även registrera andra ordinationer som t.ex. malariaprofylax och skriva ut recept / skicka e-recept.
    Registrera att muntlig information om hälsoråd om dengue och malariaskydd är given eller sålda varor från din reseshop (myggnät, myggstift mm). Alla uppgifter sparas och visas i kronologisk ordning i ordinationstabellen.
    Skriv ut "dagjournal".
    Skriv ut "komplett vaccinationsjournal" med kundens alla givna och planerade vaccinationer
    Kassafunktion - kontant / kort / faktura. Kassahanteringen sker som "kontantfaktura". Däremot finns ingen direktkoppling till kortterminal som alltså måste vara fristående.
     
  "Patientlogg" Administratörens övervakning av logginformationen.
     
  "Patienthistorik" I denna historik kan inloggad läkare "följa" vilka program och ordinationsförslag som sköterskorna på mottagningen skriver in.
     
"Kö"
  En del mottagningar registrerar alla uppgifter och lägger upp resenärens resmåls- och vaccinationsdata redan i "receptionen". Med "Kö"-funktionen ser vaccinerande sköterskor på vaccinationsrummen, vem eller vilken familj som står i tur för vaccination, vad som skall ges och hur vaccinet skall ges. Sköterskan signerar enkelt den utförda vaccinationen med en knapptryckning.
     
"Företag"
"Företagsregister" Här registrerar och hanterar du företagsuppgifter. I patientregistret kan du "knyta ihop" en kund med rätt företag (om inte den anställde redan skickat in en hälsodeklaration via webben; då är det redan automatiskt gjort).
  "Personallista" Komplett personallista för anstälda på företaget.
  "Hälsodeklaration" Funktion för att skicka en specifik, digital hälsodeklaration till utvalt företag. De anställda på företaget kan därmed skicka in en hälsodeklaration avseende en specifik vaccination dagarna före vaccinationstillfället. Ansvarig läkare kan på så sätt - i förväg - signera inkomna hälsodeklarationerna från de anställda och ordinationen är klar.
     
"Gruppvaccination"
"Snabbregistrering"

Funktion för "snabbregistrering" innebär att man vid mer omfattande vaccinationstillfällen som t.ex. vid vaccination på företag, vid pandemier etc snabbt, smidigt och säkert kan vaccinera upp till 200 personer / timme.
Denna funktion användes med stor framgång i samband med "svininfluensan" 2009 och Gardasilvaccinationerna 2012.

  "Byt vaccin" Här väljer man vilket vaccin som skall användas vid "gruppvaccination" enligt ovan.
     
"Min mottagning"
"Mottagningens uppgifter" Här registrerar du den egna mottagningens uppgifter.
  "Personal" Registrera och hantera personaluppgifter, ändra lösenord, behörighet, ordinationsrätt mm.
     
"Vacciner"
"Vaccinregistret" Vaccinregistret är programmets "hjärta". Här finns alla vacciner, intervall, administrationssätt och mycket mer. Förfäras inte! Allt är i stort förberett; det enda du behöver uppdatera är din egen mottagnings priser, aktuell batch och om du vill - även lagersaldo.
    Du kan alltid se aktuellt lager av vaccin i kylskåpet. Praktiskt för inköparen.
Obs! Vissa vacciner som t.ex. BCG kan inte lagerföras korrekt eftersom en förpackning kan delas på flera kunder.
  "Barnvaccinations-programmet" Barnvaccinationsprogrammet med ett "klick". Enklare kan det inte bli!
     
"Recept"
"Recept" Receptregistret är precis som "vaccinregistret" ovan, journalens "hjärta". Här finns alla data för de olika preparat du skriver på recept.
Förfäras inte! Allt är redan klart förutom din egen mottagnings pris för ett recept.
     
"Lab" "Fysiologi- och labregister" För de mottagningar som änvänder "läkarjournalen" i WebVaccin.
Register för lab och fysiologi, referensvärden, priser, rörspecifikation, hantering mm.
     
"Tjänst"
"Varuregister" Här finns uppgifter om dina reseshopartiklar, information om hälsoråd om skydd mot malaria och dengue, medicinska certifikat och övriga tjänster som t.ex. läkarintyg på mottagningen. Önskade uppgifter hämtas enkelt in till en resenärs ordinationstabell, där de lagras. Då vet du även vilka råd du gett resenären före avresa.
     
"Kallelser"
"Sms-/email-texter" Här finns de kallelsetexter som automatiskt skickas ut till kunderna varje söndag via sms och e-mail.
Du ställer själv in hur många veckor en kallelse skall repeteras (om patienten inte redan har kommit till mottagningen förstås).
En kund kan avboka en kallelse genom att skicka en avbokningskod via svars-sms.

Studier visar att det krävs upp till sju-åtta sms / e-mail innan majoriteten kunder tagit sin uppföljningsvaccination, framför allt om denna ligger mer än ett par månader framåt i tiden (t.ex. 2.a hepatit A- eller 3.e Twinrix- / tbe-vaccinationen.

I två studier i Östergötland 2005 och 2007 visade det sig att nästan hälften (47%) av alla kunder som inte kallats med sms, fortfarande två år efter den första dosen Havrix aldrig kommit för den andra dosen. Det blir betydligt bättre resultat med upprepade sms-/e-mail-påminnelser.
  "Skickade kallelser" Under denna flik ser du till vilka mobilnr / email kallelser har skickats en specifik vecka.
  "Planerade vaccinationer" Hur många vaccinationer och för vilket vaccin kommer kallelse gå ut en viss vecka?
Det är bra att kunna ligga ett steg före även om man inte vet exakt hur många som verkligen kommer.
Observera att det även går ut kallelser repetitivt (se ovan under "Kallelser / Sms-/email-texter")
  "Aktuell provtagning" För de mottagningar som änvänder "läkarjournalen" i WebVaccin.
Ordinerade provtagningar som står på "kö".
  "Obesvarade prov och remisser" För de mottagningar som änvänder "läkarjournalen" i WebVaccin.
Listar obesvarade prov och remisser.
  "Planerade besök" För de mottagningar som änvänder "läkarjournalen" i WebVaccin.
Listar planerade hälsokontroller, besök i kronologisk ordning.
     
"Statistik"
"Rapporter" Vaccinationsstatistik för önskat tidsintervall.
  "Enkäter" Tre dagar efter utförd vaccination skickas - via e-mail - en enkät till kunden med frågor om ev biverkningar som t.ex. feber, lokala biverkningar, personalens service etc. Uppföljning av dessa enkätsvar ger en bra feedback, inte minst i fråga om information och service.
  "Export" Exportera data i flera olika format, tidsintervall och för alla eller enskilda vacciner
  "Patientlogg" Administratörens åtkomst till patientlogg (alla patienter).
     
"Ekonomi"
"Kassakorgen" "Översikt" kassakorgen (används normalt ej).
  "Kvitton" Leta upp ett specifikt kvitto, skriv kundkopia mm.
  "Fakturor" Hantera fakturaregistret; skriv fakturor, registrera inbetalda fakturor eller påminn.
  "Kassarapport" Utskrift av dagens kassarapport eller för önskat tidsintervall.
     


Import
från tidigare använda vaccinationsprogram kan göras, men är mycket beroende av hur data har strukturerats.
Kontakta oss för närmare information.

 

Kontakta oss för en demonstration av RiksVaccin

VaccinationsGuiden AB
Telefon: 013 - 31 30 10
Email: info@riksvaccin.se