Snabb, enkel, effektiv, lönsam och säker journalföring

Läs här om allt vad RiksVaccin kan hjälpa dig och dina kunder med


RiksVaccin passar alla vaccinatörer
• från den mindre läkarmottagningen till den större vaccinationscentralen eller vaccinationskedjor.
• regioner och smittskyddsenheter som vill använda kampanjmodulen t.ex. vid lokala, mindre eller större utbrott
• mobila vaccinationsenheter
• bvc, skolhälsa eller företagshälsovård.

RiksVaccin är alltid med dig
• d
u kan jobba från den stationära datorn, laptopen eller surfplattan.
• du kan sitta på mottagningen, vara ute på företag eller skolor. Logga in var du än är i världen!


Digital hälsodeklaration på såväl svenska som engelska
• anpassad även för icke svenska personnummer
• 
digitala hälsodeklarationer är miljövänliga och spar tid för alla.
• alla uppgifter från den digitala hälsodeklarationen (även resenärens resmål, vistelsetid etc) hämtar du lätt in i journalen vid patientbesöket.

Tidsbokning av vaccinationer med bokningsbekräftelse via sms- och epost
• lägg upp klinikens egen bokningskalender
• dina kunder kan se vilka vacciner just din klinik erbjuder och välja vilka vacciner som önskas.
• tidsbehovet anpassas automatiskt efter önskat antal vaccinationer


Logistikfunktion med bokningskalender för infuensa eller tbe, lokala sjukdomsutbrott eller till och med vid en pandemi
En enskild vaccinatör, infektionsmottagning eller smittskyddsenhet kan dessutom lägga upp en "vaccinationskampanj" i önskat län, kommun, stad, skola eller annan plats.
Det kan göras för specifika dagar och tidpunkter samt optimeras för hur många personer per tidsintervall som man önskar ta emot. Den digitala hälsodeklarationen fylls samtidigt i som bokningen; för en person eller hela familjen.
Kampanjen marknadsförs på myndighetens, skolans eller vaccinationsmottagningens webbsida.
För vaccinatören innebär detta full logistikkontroll över hur många patienter som skall vaccineras på en plats, vid en viss tidpunkt med ett specifikt vaccin och dessutom möjlighet för klinikens läkare att förgranska, ordinera och signera inskickade hälsodeklarationer. Allt förberett och klart för snabb och säker vaccination!
Funktionen har använts med stor framgång både vid svininfluensa- och livmoderhalscancervaccinationerna på skolorna, men också i samband med tbe-vaccinationerna och lokala utbrott. 

Snabb, säker och enkel journalföring av
• digitala hälsodeklarationer
• patientuppgifter
• resmål 
• resevaccinationer 
• bvc- och skolvaccinationer
• vaccination mot tbe, influensa, livmoderhalscancer etc

Automatisk
• uppläggning av alla framtida, planerade vaccinationer med rätt intervall
• registrering av aktuell vaccinbatch i ordinationen.

Automatiska sms- och epost-påminnelser ökar uppföljningen av planerade doser, lönsamheten och inte minst nöjda kunder
• Studier visar att det bara är 20% av kunderna som kommer efter första kallelsen och ytterligare ca 18% efter andra kallelsen. Först efter 6-7 påminnelser har närmare 80% av dina kunder följt upp sina planerade vaccinationer. Det räcker därför inte att skicka bara en påminnelse.
• RiksVaccin skickar upprepade sms-/epost-påminnelse varje söndag upp till 9 veckor (men du kan själv välja hur många påminnelser som ska skickas).

Koppla enkelt ihop målsman till minderårigt barn
• sms- / e-post-påminnelsen går till målsman
• "kopplingen" försvinner med automatik den dag barnet fyller 18 år.

Signeringsfunktion för läkare / sköterska
• tydlig signering visar vem som lagt upp vaccinationsprogrammet, vem som ordinerat och vem som gett vaccinationen.

Kassa och fakturahantering 
• systemet hanterar kontantfakturor. På så sätt slipper du ett dyrbart, certifierat kassasystem.
• kvitto till kund oavsett betalning sker via kort, kontant eller swish.
• komplett fakturahantering

Dagsavslut

Kassarapport

Statistik över
• utförda vaccinationer
• antal planerade vaccinationer varje vecka några månader framöver i tiden. Du får på så sätt full kontroll över hur många kallelser som går ut för olika vaccinationer och kan ha tillräckligt med vaccin i lager
• skickade sms och email

Uppföljningsenkäter
• Tre dagar efter vaccinationstillfället skickas automatiskt en kort enkät ut via e-post till den som vaccinerats. Med hjälp av de avidentifierade svaren får du uppgift om eventuella biverkningar som bland annat feber, feberns varaktighet, ömhet, rodnad, klåda etc för ett specifikt vaccin och dosnummer, men också betyg på mottagningens hemsida, personalens information och service. Ett ovärderligt verktyg för att förbättra kvalitén i mötet med kunden!
Biverkningsrapporteringen kan också följas på nationell nivå.


Funktion för företagsbokningar inför t.ex. influensa- och tbe-säsongen
• Företag kan registrera önskat antal doser via klinikens webbsida.
• Vaccinationsmottagningen sköter bokning, bekräftelsemejl, logistik via RiksVaccin. Har ni en ambulerande verksamhet och besöker företagen, använder ni våra Googlekartor som visar företagens geografiska placering. Det underlättar bokningen väsentligt, besöken blir effektiva och körsträckorna minskar.
• Med hjälp av de anställdas lämnade digitala hälsodeklarationer kan vaccinationen ordineras, kommenteras och signeras i systemet av läkare före vaccinationstillfället.
• Skanning av QR-kod på körkort vid vaccinationstillfället ger snabb registrering och vaccinationen signeras med automatik.Tre sjuksköterskor klarar på så sätt närmare 200 vaccinationer / timme.
• Alla utförda vaccinationer genererar automatiskt ett fakturaunderlag till företaget.


Övriga fördelar med RiksVaccin

• Möjlighet att byta reservnummer till nytt personnummer.
• Sammanhållen journalföring; alla uppgifter på en och samma plats oavsett vilken mottagning du arbetar på.
Patientspärr.
• Köfunktion för väntande patienter till vaccinationsrummet.
• Snabbvaccinationsfunktion vid t.ex. företagsvaccinationer eller t.o.m. vid en pandemi.
• Barnvaccinationsprogrammet med ett "klick".
• Exportfunktion av vaccinationsdata.
• Lagerhantering av vacciner.
• Kontaktpersonen på kliniken får varje kväll ett epost-meddelande med vilka vacciner som behöver beställas.
• Automatisk överföring av data till Folkhälsomyndighetens register.
• Meddelandefunktion 
till all personal som loggar in i RiksVaccin. Här kan du skriva senaste nytt på mottagningen, så får alla reda på informationen före ett arbetspass.

Journalföring (tillval)

• Läkarjournal med lab, remisshantering, kallelser, planeringsregister och kassa.
• Planeringsregister för t.ex. hälsokontroller.
• Fysiologi / lab
• Remiss.
• Dokumentskanning till patientjournal.


Kostnadsfri utbildning

• för att komma igång med RiksVaccin; räkna med en timmes genomgång.
• av administratör för att hantera administrativa funktioner i RiksVaccin; ca 1 timme.
• övriga funktioner i RiksVaccin (FÖRETAG, GRUPPVACCINATION och KAMPANJ) - ca 1 timme.

Kostnadsfri support

• alla helgfria dagar kl. 09.00-18.00.

Import /export av data

• Exportfunktion av data
• Import av tidigare data från annat system? Kontakta oss!

Demovideo

Titta gärna på vår demovideo hur enkelt och smidigt vi lägger upp ett vaccinationsprogram för t.ex. en Thailandresenär - klicka här !

I pipelinen

• möjlighet att efterregistrera "säkra" vaccinationer
• enkätutskick till resenären efter hemkomsten från semesterresan. 

Enkelt att komma igång - öva i en övningsversion.


Nu vet du nästa allt om vad RiksVaccin kan hjälpa dig med. Hör gärna av dig om du skulle ha några frågor i övrigt.

Kontakta oss för en demonstration av RiksVaccin!

VaccinationsGuiden AB
Telefon: 070 - 511 10 10
Email: info@riksvaccin.se