Instruktionsvideo Professional

Om ni har en brandvägg som inte tillåter videovisning - kontakta oss för en demo per telefon!

Se också funktioner och instruktionsvideos längre ned på denna sida.
 
 

 


Om inte videon startar automatiskt - klicka på videon!

För bästa visningskvalité - använd helskärmsläge!

Windows
Starta videon.
Klicka sedan i nederkant av bilden.

Mac
Starta videon.
Klicka sedan och sedan på i nederkant av bilden.


  Obs att det kan ta 5-10 sekunder innan kvalitén förbättras

Om bilden ändå är suddig;
spela videon och klicka samtidigt på "kugghjulet" i nederkant av bilden och markera högsta kvalité (som beror på vilken uppkoppling man har).I nedanstående tabell kan du se en del av de funktioner som för närvarande finns i RiksVaccin.
Vi kommer fortlöpande lägga upp instruktionsvideos för varje funktion.

 

Rubrik i RiksVaccin-
programmet
Underflik
Videoinstruktion
Videotid
 
Allmänt
 
Ett enkelt exempel med en Thailandresenär

• registrera patient, resmål och vaccinationer

3:58
       
 Patienter Personuppgifter Personuppgiftsfliken - en rundtur
 
    Sammanhållen journal / patientens godkännande / spärr
 
    Byte av personnummer  
    Registrera reservnummer  
    Vad gick fel"? Glömt sms eller email?
 
       
  Anamnes Enkel registrering av anamnes  
    Hälsodeklarationen
• i journalen och på "webben"
 
    Hälsodeklarationen;
• hämta in deklaration via "webben"
 
       
  Resmål / (vaccinationer) Resmålsregistret: innehåll, tips och tricks
 
       
  (Resmål /) vaccinationer Vaccinationsregistret - uppläggning av ett vacc.program  
    Vaccinationsregistret - ge en "planerad" vaccination  
    Malariaprofylax - ordination och receptutskrift  
    Journalför lämnade hälsoråd och tips
 
    Signering av ordinationer / vaccinationer  
    Ett annat sätt att signera osignerade vaccinationer  
    Skriv ut dagjournal  
    Skriv ut komplett journal  
    Kassafunktionen - kontant / kort / faktura  
    Radera / Makulera vaccinationer  
    Göra retur av utskrivet kvitto  
    Registrera  PPD-resultat  
    Skriv kommentar till vaccinationsprogram  
       
  Patientlogg Administratörens övervakning av loggen  
       
     
       
Företag
Företagsregister Registrera och hantera företagsregistret  
  Hälsodeklarationer Signera inkomna hälsodeklarationer från ett specifik företag  
       
Gruppvaccination
Snabbregistrering Registrera snabbt, smidigt och säkert ett specifikt vaccin vid t.ex. "massvaccination"  
  Byt vaccin Välj vaccin vid "gruppvaccination"  
       
Min mottagning
Mottagningens uppgifter Registrera mottagningens uppgifter  
  Personal Registrera och hantera personaluppgifter  
       
Vacciner
Vaccinregistret Vaccinregistret  
    Lagerhantering  
    Byte av batch och pris  
  Barnvaccinations-programmet Barnvaccinationsprogrammet med ett "klick"
Video inom kort
 
       
Recept
Recept Receptregistret  
       
Shop
Varuregister Registrera dina reseshopartiklar  
    Registrera hälsoråd mm  
       
Kallelser
Texter Välj kallelsetext och antal påminnelser för sms och email  
  Kallelser Se logg för vilka kallelser som skickats  
  Planerade vaccinationer Se hur många vaccinationer som är planerade varje vecka de kommande månaderna  
       
Statistik
Rapporter Statistik för önskat tidsintervall  
  Enkäter Läs vad dina kunder skriver i sina enkätsvar tre dagar efter utförd vaccination (uppföljning av vaccination, service mm)  
  Export Exportera i flera olika format, tidsintervall och för alla eller enskilda vacciner  
  Patientlogg Administratörens åtkomst till patientlogg (alla patienter)  
       
Ekonomi
Kassakorgen Översikt kassakorgen (används normalt ej)  
  Kvitton Leta upp ett specifikt kvitto, skriv kopia etc  
  Fakturor Hantera fakturaregistret  
  Kassarapport Utskrift av dagens kassarapport eller för önskat tidsintervall  
       
       

 Så enkelt och snabbt ...
• registrerar du patient, resmål och vaccination; Thailand
Videotid: 3:58