Thai Pass

Några tips och förklaringar till dig som skall resa till Thailand och söka "Thai Pass".

Tyvärr har många resenärer - som efter den 1 november 2021 - ansökt om "Thai Pass", blivit avvisade på grund av brister i inskickade dokument. Det finns exempel på de som nekats upprepade gånger.
Skicka därför in ansökan i mycket god tid!

Besök thailändska ambassadens hemsida för senaste information!

Ansökan för "Thai Pass" görs helt digitalt där flera dokument skall laddas upp på sidan. Dessvärre accepteras inte vårt vanliga pdf-format, varför du många gånger måste konvertera alla dokument till t.ex. jpg, png etc.

Beträffande vaccinationsbevisen (både för dos 1 och 2), måste båda dessa vara på engelska.
Hämtar du det digitala vaccinationsbeviset från www.covidbevis.se, så anges här bara dos 2 (av 2). Thailändska ambassaden godkänner INTE enbart detta intyg. Du måste alltså skaffa ett engelskt intyg som anger datum, batch, dos, vaccin etc även för första dosen. Observera också att intyget MÅSTE innehålla BÅDE personnummer och passnummer! En vaccinationsmottagning kan ibland sammanfatta båda doserna på ett intyg med hjälp av dina vaccinationskort. Det är inte troligt att din vårdcentral kan hjälpa dig med detta.

När det gäller bokningsbekräftelse från godkänt SHA+ hotell, så duger det INTE med en epostbekräftelse från hotellet. Du måste be hotellet om ett "confirmation letter", som är ett speciellt intyg utfärdat av godkända hotell.

Räkna sedan med upp till fem, sex dagar innan du kan få ett godkänt digitalt "Thai Pass". Det kan gå fortare, men chansa inte! Följer du ovanstående råd är sannolikheten stor att du lyckas få ett godkännande i tid.

Lycka till och trevlig resa!